Příklady z matematiky

Okruhy příkladů
Číslo příkladu Název
Zadání příkladu
Pomůcka Datum vložení
1. Tunel
Čtyřčlenná rodina - tatínek, maminka a jejich dvě děti – potřebuje projít temným tunelem. Tatínkovi trvá cesta tunelem jednu minutu, mamince dvě minuty, sestřičce čtyři minuty a malému bratříčkovi pět minut. Mají k dispozici pouze jednu baterku, která vydrží svítit 12 minut. Tunelem lze procházet pouze s baterkou, najednou mohou jít s baterkou nejvýše dva lidé. Jdou-li tunelem společně dva lidé, rychlost jejich chůze je stejná jako rychlost pomalejšího z nich. Nalezněte postup, jak mají jednotliví členové rodiny tunelem procházet a jak si mají předávat baterku, aby vystačili s omezenou dobou svícení jejich baterky a aby se všichni šťastně dostali na druhý konec tunelu.
1. 11. 2006
2. Umíte matematicky myslet?
Jsou dána dvě přirozená čísla větší než 1. Součet těchto čísel přitom není větší než 100. Pánové, které označíme A respektive B, jsou matematici. A zná pouze součin uvedených čísel, B zná pouze součet těchto čísel (a navzájem to o sobě vědí) a vy jste svědky tohoto rozhovoru:
A: „Nevím, která jsou to čísla.“
B: „To jsem věděl !“
A: „Tak já už vím.“
B: „Já už taky.“
Vaším úkolem je určit na základě uvedeného rozhovoru, která jsou ta neznámá přirozená čísla.
1. 11. 2006
3. Koza na louce
Na koncích přímého vysokého plotu je přivázána koza na dvou provazech, jejichž délka je 1,5 násobkem délky plotu. Načrtněte, jakou část louky může koza spást.
17. 11. 2006
4. Matematická hra
Matematico :SMART Board: zde
                        PowerPoint: zde
                        Generátor čísel: zde
                       (nejprve rozbalte zip archiv a pak můžete spustit aplikaci)
                        Pro běh aplikace je nutný .NET framework 2.0 : zde
17. 11. 2006
11. Vennovy diagramy

Do Vennova diagramu zakreslete následující množiny:

27. 12. 2006
12. Množiny - slovní úlohy 1
Na hřišti si hrálo 26 dětí. 11 dětí mělo autíčko, 17 dětí mělo lopatičku. jen bábovičku mělo 5 dětí. Nikdo neměl autíčko a bábovičku zároveň, každé dítě mělo aspoň jednu hračku. Právě dvě hračky mělo 15 dětí.
a) Kolik dětí mělo bábovičku?
b) Kolik dětí mělo všechny tři hračky?
c) Kolik dětí mělo jen lopatičku?
27. 12. 2006
13. Množiny - slovní úlohy 2
Na florbalovém utkání mezi Q.A a Q.C byl neznámý počet diváků. 13 dibáků mělo vlajku, 16 jich mělo šálu, 7 diváků nemělo nic. Někteří diváci měli trumpetu. Jen jednu věc mělo 15 diváků, právě dvě věci neměl nikdo. Šálu nemělo 15 diváků.
a) Kolik diváků mělo trumpetu?
b) Kolik diváků mělo všechny tři věci?
c) Kolik bylo na utkání celkem diváků?
27. 12. 2006
14. Množiny - slovní úlohy 3
Studenti ve třídě psali písemnou práci z matematiky, která měla tři příklady. 6 studentů vyřešilo všechny příklady, 2 studenti ani jeden. První příklad vyřešilo celkem 22 studentů, druhý celkem 19 studentů a třetí rovněž 19 studentů. První a druhý současně vyřešilo 12 studentů, první a třetí 14 studentů a  druhý a třetí 10 studentů.
Kolik studentů bylo ve třídě?
27. 12. 2006
 
Gymnázium Voděradská v Praze 10 © 1997-2009 - www.gymvod.cz